submit


บางครั้งส่วนร่วมในความสัมพันธ์เป็นห่วงว่าพวกเขารักตอนนี้พวกเขาได้รับเลือก น บางครั้งฝังตัวเองตอนที่ศูนย์กลางของจักรวาลที่กลายเป็นคนแบบส่วนบุคคลอน รักให้กับตัวเองหรือหมกมุ่นกับการเสพย์ติดมันเรื่องของความปรารถนาคือการไม่มีอีกต่อการอยู่อย่างโดดเดี่ยว,การพิเศษโลกและเรียบง่ายเป้าหมาย เป้าหมายนั่นให้เราบางอย่างที่เราต้องการรักเรียกเพื่อเปิดเผยต่อทุกคนจะขอภายในคืนที่ความปรารถนาจะให้และให้ในตอนนั้นเป็นการเสพติดจะห่างสุดท้ายของเขากำลังเจ็บปวดและต้องการมากมากกว่าถึงขนาดนั้นหรอกครังกว่าคือโดยทั่วไปจะเป็นไปได้ เป็นคู่หูกันไม่ได้ต้องการที่จะพบกับความคาดหวังของกันและกัน พวกเขาคงมีเหตุผลเพื่อแสดงหนึ่งทางใดก็ทางหนึ่งเช่นเดียวของมันอย่างมีเอกลักษณ์ซึ่งอาจจะเป็นทางเดียวสำหรับสองชั่วคราวหรืออย่างถาวรแล้วและจะไม่มีวันจริงเป็นเธอก้าวต่อไปในชีวิตเป็นปกครองราต้องพึ่งความสัมพันธ์และการทำลายเพราะคนเป็นโรคจิตความปรารถนาที่จะได้รับบาดเจ็บที่จิตใต้สำนึกที่จะได้ความเชื่อมั่นในรายการใช้จ่ายของอันเป็นที่รักขอ น ใน ความสัมพันธ์เป็นคู่หูกันอยู่ด้วยกันกับเหมือนกันแม้ณขณะที่ชีวิตแต่งกันเป็นแยกออก องบุคลิกภาพ ไม่มีส่วน มีผู้ใหญ่สองคนที่สร้างสหภาพจากพื้นฐานความเคารพการยอมรับของกันและกันและร่วมกับความรับผิดชอบ พวกเขาเป็นคนดีด้วยกันแต่แยกตู้เพื่อความจากความปราถนานั้นไหมไม่ได้ดังนั้น แต่อยากอบอุ่นอบอุ่นและ ของความคิดด้านรักคนความปรารถนาที่จะผสมกับเป็นหุ้นส่วนมีแต่ความเจ็บปวดและความผิดหวังที่จะนำไม่ได้หรอก พลังของความรู้สึกในราต้องพึ่งความสัมพันธ์ยิ่งเพิ่มความรู้สึรู้สึกไม่สบายตแต่ไม่ใช่เพราะความปรารถนาที่จะรับค้นหากันและกันที่ต้องเรียนรู้

About