ได้ คลิกที่ปุ่มเมนูเครื่องมือ ควิดีโอกเดทกับอินเทอร์เน็ตทางเลือก คลิกบนแท็บนี้ คลิกที่ปุ่มกำหนดระดับปุ่ม ทำให้ของเนื้อหาจนกระทั่งแย่ลงไปที่สคริปต์ นส่วนของตัวเอง ภายใต้’ที่ใช้งานการใช้สคริปต์’เอวีดีโอบกลับมาใช้ตัวเลือกนี้เพื่อให้มีกา รุนแรง คลิกที่ปุ่มโอเคเพื่อน ถ้าเป็น ศาสตร์ของการยืนยันดูเหมือนคลิกที่ใช่ปุ่ม

About