บอกเดทกับเว็บไซต์เป็น ดูแล้วก็เหมือนกับสังคมเครือข่าย,สนุกกับความนิยมเยี่ยมย วันนี้ส่วนใหญ่ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตถูกจดทะเบียนในหนึ่งหรือแม้กระทั่งหลายทางสังคมเครือข่ายได้

ดังนั้นมีเครือข่ายทางสังคมออกแบบสำหรับ เก่าเพื่อนกันใหม่คนรู้จักกันสื่อสารกันแบ่งปันข่าวแฟ้มเป็นต้น แต่ละผู้มีส่วนร่วม อยู่ในเครือข่ายสร้างตัวมันเอง»มินิ-เว็บไซต์»นั่นเป็นตัวแทนของบุคลิกนะ

ก่อนที่ ของเครือข่ายทางสังคมร่วมกันหลายคนสร้างขึ้นอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นปัจเจกบุคคลเว็บไซต์ที่ต้องตัวเอง-งั้นเรียกว่า»หน้าหลัก»

พวกเขาเป็นปกติจะถูกรวมรูปถ่ายข้อมูลรายการที่อยู่ติดต่อ,เรียกในระยะของสิ่งที่สนใจของเจ้าของของครอบครัวกิจกรรมเป็นต้น เพื่อสร้างเป็นเว็บไซต์ของต้องการที่จะรู้ว่า ภาษามาร์คอัป ภาษาและอาจารย์ทั้งหมรู้พื้นฐานของการสร้างเว็บไซต์และบางครั้งแม้แต่จะจ้างงานและก็จะสามารถดูแลเรื่องการที่ เซิร์ฟเวอร์ กับ ของเครือข่ายสังคมทุกอย่างกลายเป็นง่ายขึ้น เพื่อสร้างของตัวเองหน้าอยู่ในเครือข่ายทางสังคมไม่ต้องการต้องชดใช้มากแค่ไหนสำหรับข้อมูลของมันไม่พิเศษความรู้คือยังไม่ต้องการนะ

About