วันนี้,เครือข่ายทางสังคมร่วมกันจะไม่เพียงแต่ว่า»ชอบ»รูปแล้วตามที่ชีวิตของเพื่อนและเพื่อเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คุณสามารถอยู่แล้วติดต่อกัน»กับพจนานุกรม»แต่ก็ยังกังวลเรื่อง ? งั้นก็มาช่วยเหลือจากสังคมเครือข่ายที่คุณสามารถหาเพื่อนใหม่ของทั่วทั้งโลกเลยก็คือ

About