รักคุยเดทกันคืนปลอดภัยสำหรับกำลังดาวน์โหลดอน โปรแกรมนี้ถูกในตอนแรกสร้างขึ้นโดยชออกเดท-เจอกันโสดและมันก็ถูกรวมในสังคมเครื่องมือเป็นหมวดหมู่ได้ บนของกูเกิ้ลเล่นเป็นแอพฯนน่ะ โดยงผู้ใช้ได้ ล่าสุดปรับปรุงของโปรแกรมนี้ถูกเรียกในเดือนพฤศจิกายนและรักคุยกันถูกตั้งขึ้นมาโดยต ผู้ใช้ได้ คุณสามารถจะให้คนติดตั้งของรักคุยกันออกเดท สำหรับอิสระและดูผู้ใช้’การตรวจทานอยู่บนดรอยด์ น แอพฯวิ่งบน น และทางด้านบน

About