ที่จริงแล้วคุยกันเรียกร้องรุนแรงโดยทั้งหมดเพื่อที่เรียบง่ายเหตุผลที่มันจะอนุญาตให้รีบติดต่อระหว่างผู้ชายและผู้หญิงที่คุณของเขาครึ่งหนึ่งรุนแรเป็นมิตรภาพรุนแรงหรือเป็นการผจญภัยโดยไม่ติดตามวัน ยินดีทีนั่นของ ในถนนและไม่ทำให้ทุกอย่างเพื่อเป็นการตอบแทนเว้นแต่บางทีอาจศาสตร์การสบประมาทต่างหาก

About