เป็นการกุศลเพื่อตำรวจกฏหมาย,ตัวเองถูกจัดการ,เกี่ยวข้องกับค (สหพันธรัฐของอินเทอร์เน็ตบริการผู้จัดทำการกุศลเพื่อตำรวจ)ย เราเล็งไป(ใหม่)ที่เหมาะสมพวกเขาด้วยกันและมากเท่าที่เป็นไปได้ในการเข้าถึงไปยังอินเทอร์เน็ตก่อนแต่ก็ยังทำหน้าที่ได้และมันใช้ได้ เราไม่พกปืนตลอดเวลาแต่พวกเรามีส่วนร่วมในที่สาธารณะเหตุการณ์(รวมทั้ง)หรือจัดการสาธารณะประชุมนั้นเลย พวกนี้เป็นช่วงเวลาเหมาะจะไปพบกับพวกเรา,เราต้องเปิดเผยในความหลากหลายของวาระการประชุมออนไลน์(นกำหนดการได้)เช่นเดียวในปฏิทินของเราเอง

About