คุยกัน-หน้าที่กำลังอยู่ระหว่านี่เป็นหนึ่งของเสมือน ของที่เก่าแก่ที่สุดในฝรั่งเศส เราอยู่ในนี้ว่าคุยกับเว็บไซต์อนุญาตให้ประชาชนนับพันต้องคุยกันออนไลน์สำหรับเปลี่ยนแปลงมันเป็นช่วงเวลาดีๆของผู้ใช้-เพื่อนที่แสนโรแมนติคอยู่ในราย ผ่านทางสังคม ตัวเอง-ช่วยเหลือ และอีกออนไลน์เกมส์ ตอนไหนเวลาคุยกัน-หากคุณสามารถคุยกับมากกว่าหนึ่งพันทั้งชายและหญิงจากทั่วทั้งฝรั่งเศสและภาษาฝรั่งเศส-ขอพูดประเทศ ที่ออนไลน์คุยกันขึ้นในห้องแชทตลอนโดยอายุกลุ่ม(สิบขวบยี่สิบนะแตกของกระดูกอ่อนไฮดอยสี่สิบ,ห้าสิบ)โดยชุดตกแต่ง(เดทกับเซ็กส์คอมพิวเตอร์ระบบลินุกซ์,อิสระ นตรีวิดีโอเกม, นสแครบเบิ้ลและ, นเว็บแคมได้), โดยพื้น(ปารีส,ดี

About