ฝรั่งเศสคุยกันมีความตั้งใจที่จะช่วยส่งเสริมเปลี่ยนแปลงระหว่าง และไม่ และเพื่อช่วยอย่างหลังใน พวกเขา ของภาษาฝรั่งเศส

About