เป้าหมายของเราคือต้องการของผู้ใช้กับวีดีโอแชทไปซ่อนให้ห้องง่ายที่จะใช้และรวยอยู่ในคุณสมบัติต่างๆนะ จะเริ่มจากวีดีโอแชทไปซ่อนให้ห้องนอนดักฟังที่ใหญ่ปุ่ม»เริ่มต้น»บนโปรแกรคุยกัน คุณจะถูกถามจะเปิดใช้งานกล้องของคุณและเมื่อมันคือเปิดใช้งานคุณจะเริ่มทันทีคุยกันโดยวิดีโอกับคนอื่น คุณจะถูกจับให้อยู่ในความสัมพันธ์กับคนอีกคนหนึ่งที่สุ่มทุกครั้งที่คุณกดที่»ต่อไป»เพื่อน ถ้าคุณเจอใครบางคนต้องคุยกับมันดูน่าสนใจแค่อย่ากดปุ่ม»หน้าปุ่ม»และคุณจะสามารถที่จะพูดกับคนคนนี้จนกว่าหนึ่งของคุณกดระเบิด»ต่อไป»เพื่อออกจากการนำเสนอภาพการสนทนาย

About