สำคัญมาก:หลังจากที่คุณคลิกที่มาร่วมกับผู้รับจาวาแอพเพล็ตที่จะให้แจ้งเตือนคุณต้องเชื่อในเว็บไซต์แล้วก็วิ่งแอพเพล็ตก่อนที่ การเชื่อมต่อกับทาง เซิร์ฟเวอร์ได้โปรดซ่อนอยู่ในตัวและหนีไปที่ด้านล่างนี้เพื่อหลีกเลี่ยงที่แจ้งเตือนในอนาคต

About