บริการ»ข้อความ ไปคุย»จะทำให้คุณต้องรีบหาเป็นหุ้นส่วนสำหรับการสื่อสารผ่านทางข้อความ นะ

การสื่อสารไม่ระบุชื่อดังนั้นในอิสระคุยกันไม่มีความกลัวของน่ารำคาญไหนโทรออกหรือ จดหมายในอนาคต หมายเลขโทรศัพท์ของคุจะไม่เป็นที่รู้จัก,ดังนั้นบังคับให้เปิดเผยข้อมูลของเขาไม่เปิดเผยตัวตนคุณสามารถเพียงแค่ได้รับเลือกถ้าปรารถนาย

กำลังปิดการใช้งานบริการเป็นอิสระทั้งข้อความ แล้วเว็บขอร้องให้ไม่ได้ตั้งข้อหาย การใช้สมัครสมาชิกเลี้ยงโดยสมัครสมาชิกค่าจ้าง- เซ็นต์วันเดียว

บริการยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับการเชื่อมต่อและย้ายไปยังแฟ้มจัดเก็บแบบบีบอัดได้

คุยกันเพื่อที่มีอยู่ ผ่านกำลังส่งข้อความ บอกให้ถึงจำนวนรวม น

About